Нагреватели

гъвкави нагреватели
нагревател

Гъвкави силиконови електрически нагреватели

40 W/м с дължина от 1, 2, 3, 4, 5 и 6 метра, с и без термостат

Нагреватели за размразяване

30W/м, на ролка

Нагреватели за въздухоохладители и за хладилни врати Flexelec (Франция)

Нагреватели за М-120